Ventilatieblog

8 maart 2016

woning ventilerenWist u dat binnenlucht meestal viezer is dan buitenlucht? In veel huizen is schimmel te vinden en ook van fijnstof is er vaak meer binnen dan buiten de huizen te vinden. Het is daarom erg belangrijk om uw huis goed te ventileren! Heeft u weleens klachten als hoofdpijn, benauwdheid, langdurige verkoudheid of onverklaarbare klachten die lijken op griep? Wanneer het vochtniveau in uw huis vrij groot is door onvoldoende ventilatie, dan wordt de lucht in uw huis ongezond, met allerlei nadelige gevolgen.

In oude huizen zijn vaak voldoende naden en kieren, waardoor ventileren automatisch gaat. Maar met het isoleren van deze oude woningen wordt de ventilatie al beperkt. Denk er dan aan dat uw huis op een andere manier toch geventileerd wordt.

Bij nieuwbouwhuizen zijn meestal geen naden of kieren meer te vinden, dus daar is het nodig om bewust ventilatie aan te brengen, zoals een mechanisch ventilatiesysteem dat 24 uur per dag aan staat. En denk dan aan extra ventilatie op het moment dat u gaat douchen of bijvoorbeeld eten koken.      

Heeft u niet de mogelijkheid om een mechanisch ventilatiesysteem te installeren, maar wilt u toch de ventilatie in uw huis verbeteren dan kunt u kiezen voor de volgende opties:

-          Ventilatieroosters (Deze kunt u plaatsen in deuren of ramen en moet u zo veel mogelijk open laten staan)

-          Gevelroosters (voor het ventileren van uw kruipruimte)

-          Het plaatsen van een ventilator in bijvoorbeeld een badkamer en/of toilet

Is uw huis voorzien van ventilatieroosters, bijvoorbeeld bij uw ramen. Vergeet dan niet deze maandelijks met een stofzuiger schoon te maken om de ventilatie optimaal te laten zijn.

 


Wijziging labelmethodiek utiliteitsgebouwen en vraaggestuurde ventilatie

Wijziging labelmethodiek utiliteitsgebouwen en vraaggestuurde ventilatie

Naar verwachting gaat op 1 januari 2015 het vereenvoudigde energielabel voor woningen van start. Plus de nieuwe rekenmethodiek voor het bepalen van de energie-index. Per 1 juli 2014 is het verplicht bij nieuwe utiliteitsgebouwen een energielabel volgens de gedetailleerde methodiek op te laten stellen. Het bijbehorende energielabel is maximaal A. Daarnaast de detailmethodiek voor nieuw op te leveren of grondig gerenoveerde gebouwen. Het energielabel ligt hierbij tussen B en A+++.

Bij bestaande gebouwen met een energielabel A mag ook de gedetailleerde methodiek worden toegepast. Voor met name de interpretatie van vraaggestuurde ventilatie voor woongebouwen met dakventilatoren heeft dit soms verstrekkende gevolgen.

Dakventilatoren

De gevolgen zijn vooral voor woningen met collectieve mechanische ventilatie door dakventilatoren het grootste. Tot 1 juli 2014 mocht dit met een eenvoudige klokregeling met minimaal drie tijdsblokken in combinatie met winddrukgeregelde ventilatieroosters in gevels worden beschouwd als vraaggestuurde ventilatie. Na deze datum geldt dit als mechanische ventilatie. Dit leidt al snel tot een verslechtering van 1 labelstap. De woningwaardering daalt, subsidies kunnen misgelopen worden. Voor bestaande projecten is er helaas op dit moment geen oplossing voor handen.

Oplossingen

Voor projecten die nog niet in uitvoering zijn bestaan er gelukkig alternatieven. Deze systemen combineren bijvoorbeeld een drukgeregelde gelijkstroom dakventilator met een CO2 gestuurd klepje in een of meerdere afvoerkanalen. Bij een hoger CO2 gehalte ontstaat meer afzuiging. De situatie in de andere woningen blijft gelijk. Winddrukgeregelde ventilatieroosters in gevels blijven verplicht. Een relatief eenvoudige oplossing om het mechanische ventilatiesysteem met dakventilatoren toch als vraaggestuurd in de methodiek in te mogen voeren. De winst is indicatief 1 labelstap ten opzichte van collectieve mechanische ventilatie.

Bron: Installatieprofs donderdag 21 augustus 2014


Wat betaalt u te veel aan een te hoge luchtweerstand in uw ventilatiesysteem?

Zoals u misschien al weet is het verstandig om de luchtweerstand in een ventilatiesysteem zo laag mogelijk te houden, een lage luchtweerstand in het ventilatiesysteem kost minder energie en verminder de kans op geluidsoverlast.

Hoeveel geld kunt u nu besparen door te kiezen voor een ventilatiesysteem met een lagere luchtweerstand?

De eerste keuze die u maakt als u een (nieuw) ventilatiesysteem plaatst is het kiezen van een woonhuis ventilator of mechanische ventilatie. Door te kiezen voor een kleinere ventilator zoals bijvoorbeeld een Nedco ventilator, kan er direct op de energiekosten bespaard worden. Deze kleinere ventilator heeft een lagere druk en daardoor ook een lagere weerstand. Deze besparing is direct eenvoudig te berekenen.

Een ander voordeel bij een kleinere ventilator of WTW unit (mits deze goed ingeregeld is) is dat deze minder stroom zal verbruiken als deze minder met minder luchtweerstand te maken heeft. Deze besparing is echter niet direct zichtbaar, daarom hierbij een berekenvoorbeeld om te zien hoeveel dit kan besparen.

Rekenvoorbeeld

In dit voorbeeld gaan we uit van een ventilatiesysteem met 1 ventilator en 200Pa extra drukverlies bij een volumestroom van 400m³/h.

Allereerst berekenen we hoeveel energie er extra nodig is bij het gegeven drukverlies :

P = vermogen in Watt 
Δp= drukverlies in Pa 
Q= volumestroom in m³/sec ofwel 400m³/h / 3600sec = 0.111m³/sec
P = Δp x Q

200Pa extra drukverlies bij een volumestroom van 400m³/h kost dan :
P = 200Pa x 0.111m³/sec = 22,2 Watt meer aan energie.

Vervolgens berekenen we het opgenomen ventilatorvermogen:

We gaan er vanuit dat een goede EC ventilator 50% van zijn opgenomen elektrisch vermogen zal omzetten in arbeid (druk en volumestroom van de lucht).

De ventilator neemt dan 22,2 Watt x 0,5 = 44,4 Watt aan elektrisch vermogen op.
Dit kost per jaar: (= 8760uur) : 44,4W / 1000 x 8760uur = 389 kWh

Bij een elektriciteitsprijs van €0,25 per kWh kom je dan uit op 389kWh x €0,25/kWh
= € 97,25 per jaar.

Over een periode van 10 jaar loopt dit op tot € 972,50!

Samengevat kunnen we zeggen dat 1Pa extra drukverlies
P = 1Pa x 0.000278m³/sec x 2
= 0,000556 Watt per m³/h kost.

Omgerekend in Euro’s is dat:
0,000556W / 1000 x 8760 uur x €0,25/kWh
= € 0.00122 per Pa per m³/h.

Onthoud daarbij ook goed dat wanneer de snelheid in de ventilatiekanalen of ventilatiebuizen verdubbelt, neemt het drukverlies 4 keer zoveel toe (kwadratisch)

Daarom is het heel belangrijk om de snelheden zo laag mogelijk te houden.

Is het u toch nog niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met ons voor meer informatie over energiezuinig ventileren!

Luchtvervuiling mogelijke oorzaak voor autisme bij kinderen 20-06-2014

In gebieden met een hogere mate van luchtvervuiling komt autisme drie keer vaker voor dan in wijken met schonere lucht. Dit blijkt uit onderzoek van de University of Southern California. In het onderzoek is de samenhang tussen het voorkomen van autisme en de aanwezigheid van fijn stof en stikstofdioxide onderzocht. De onderzoekers vergeleken blootstelling aan deze stoffen bij moeders met en zonder kinderen met autisme. Zowel de aanwezigheid van fijn stof als de aanwezigheid van stikstofdioxide blijkt invloed te hebben op het wel of niet ontwikkelen van autisme door het kind. Een lage concentratie van deze stoffen in uw woning is daarom van groot belang.

De resultaten van het onderzoek zijn aannemelijk, maar doordat autisme meerdere oorzaken kan hebben, niet concluderend. Onderzoekers geven aan dat het van groot belang is vervolgonderzoek te doen naar de relatie tussen luchtvervuiling en aantasting van het zenuwstelsel. Door de woning goed te ventileren wordt een groot deel van het probleem aangepakt.

Autisme in Nederland

Net als in het Amerikaanse onderzoek, kampen ook in Nederland ongeveer 1 op de 100 mensen met autisme. Het aantal diagnoses is in de afgelopen dertig jaar enorm toegenomen. Volgens de Gezondheidsraad ligt de oorzaak hiervan voor een deel in de verruiming van de criteria voor de stoornis. Daarbij worden communicatieve en sociale vaardigheden in de huidige maatschappij steeds belangrijker, waardoor het ontbreken hiervan eerder wordt opgemerkt. Hierbij komt dan nog dat ook de luchtvervuiling de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Dit zou invloed kunnen hebben op de stijging van het aantal mensen met autisme.

Wat kunt u hier zelf tegen doen?

Uit de studie blijkt dat vooral blootstelling aan vervuilde lucht in de laatste maanden van de zwangerschap bij jonge kinderen de meeste schade aan het zenuwstelsel aan kan richten. Zorg er daarom voor dat u en uw kind juist in deze kritische periodes zo min mogelijk aan vervuilde lucht wordt blootgesteld. Het goed ventileren van de woning en verblijfsruimten is daarvoor van groot belang. Door een goede woonhuis ventilator te plaatsen, bijvoorbeeld van Nedco, zorgt u voor voldoende afzuiging van vervuilde lucht en met een WTW unit profiteert u ook van de inblaas van schone gefilterde lucht. Door het regelmatig verversen van de binnenlucht creëert u een schoon en gezond klimaat voor u en uw kinderen.

Meten met een CO2 meter is weten wanneer u moet ventileren

Wilt u exact weten hoe de luchtkwaliteit in de woning ervoor staat? Dan kunt u het aanschaffen van een CO2 meteroverwegen. Deze meet helaas niet de aanwezige fijn stof en verkeersgassen, maar laat wel zien hoe hoog de luchtvochtigheid is en hoe hoog het CO2 gehalte is. Op deze manier weet u exact wanneer deze concentratie te hoog is en wanneer er dus geventileerd moet worden. Heeft u zelf geen zin om dit telkens bij te houden? Er zijn ook ventilatiesystemen verkrijgbaar met een ingebouwde CO2 meter die automatisch zullen ventileren wanneer dit nodig is. Informeer naar de mogelijkheden om u een passend advies op maat te bieden.

Wilt u meer weten over luchtvervuiling in huis of over vraag gestuurd ventileren? Neem dan contact op met het team van Ventilatie-store.nl, wij kunnen u precies adviseren welke ventilator voor uw situatie geschikt is.

Mechanische afvoer 13-04-2014

Mechanisch afvoer zorgt voor gezonde schone lucht in huis, mits het goed wordt aangelegd en u regelmatig onderhoud pleegt. Ontdek of mechanische afvoer in uw woning mogelijk is en wat u kunt doen om dit mechanische ventilatiesysteem te verbeteren.

Mechanische afvoer zorgt voor voortdurende luchtafvoer in huis. Schone lucht komt dan vanzelf binnen via open ventilatieroosters. Ventilatie is noodzakelijk voor gezonde lucht in huis. Dat kan prima met mechanische afvoer, maar goed gebruik en onderhoud is noodzakelijk. Als dat goed zit, dan ventileert mechanische afvoer beter dan natuurlijke ventilatie.

Mechanische afvoer zuigt lucht uit de woning weg, waardoor op natuurlijke manier schone lucht de woning in wordt gezogen via ventilatieroosters en eventuele open (klep)ramen. Bij verkeerd gebruik of achterstallig onderhoud kan te weinig luchtverversing plaatsvinden.

Tips mechanisch ventilatiesysteem

 • Zorg dat er altijd lucht van buiten naar binnen kan via roosters of open ramen. Dat is in alle huizen belangrijk maar nog meer bij mechanische luchtafvoer. Als het huis potdicht zit, wordt lucht aangezogen uit de kruipruimte; daarin zit vaak vocht, schimmel enradongas.

 • Zorg ook voor goede luchtstroming in huis via minstens 1,5 cm ruimte onder de binnendeuren, of een alternatief zoals ventilatieroosters in binnenmuren of -deuren.

 • Schakel de mechanische ventilatie nooit uit. Trek alleen bij onderhoud of in geval van een ramp (als de overheid adviseert ramen en deuren te sluiten) de stekker van de centrale ventilatie unit uit het stopcontact.

 • Is er geen stekker? Zet dan in de meterkast de schakelaar om van de groep die de mechanische ventilatie bedient; plak vooraf een sticker bij de juiste schakelaar. * Lucht de vertrekken regelmatig, maar zet in de winter de ramen niet langer dan een half uur open; dat voorkomt onnodig warmteverlies.

Mechanische ventilatie: werking en geschiktheid

Sinds de jaren '70 is mechanische ventilatie in gebruik. Het zit in ongeveer drie op de tien Nederlandse huizen. Met mechanische ventilatie bedoelen we niet een plafondventilator of afzuigkap in de keuken, maar een afzuigsysteem door het hele huis dat voortdurend lucht afvoert uit huis.

 • Een ventilatie-unit (meestal te vinden in dezelfde ruimte als de cv-ketel) zuigt die lucht weg uit de keuken, de badkamer en het toilet. De lucht verdwijnt via afzuigventielen in het plafond of de muur.
 • Een regelknop met twee of drie standen (meestal te vinden in de keuken en/of de badkamer) regelt hoeveel lucht het mechanische afvoersysteem afvoert.
 • Door het afzuigen van lucht wordt op een natuurlijke manier lucht aangezogen van buiten; via roosters en/of (klep)raampjes komt die binnen.
 • In bestaand huis: vaak mogelijk, maar niet ideaal In een bestaand huis met natuurlijke ventilatie is het eventueel mogelijk om mechanische ventilatie in te bouwen en aan te sluiten op bestaande afvoerkanalen. Meer aan te bevelen, als de mogelijkheden het toelaten, is vraaggestuurde mechanische ventilatie, omdat daarmee minder stookwarmte verloren gaat.

Zelf mechanische ventilatie goed gebruiken

Mechanische ventilatie zorgt voor voldoende gezonde lucht in huis onder voorwaarde dat er voldoende lucht van buiten onbelemmerd door het huis kan stromen. Daar heeft u zelf invloed op.

Als u luchtaanvoer via roosters en ramen tegenhoudt door deze dicht te houden, dan loopt u het risico dat lucht uit de kruipruimte naar de woning wordt gezogen, inclusief het vocht, de schimmels en het radongas die daarin voorkomen. Zorg dus dat lucht makkelijk naar binnen kan, en zich door het huis kan verplaatsen: laat roosters dag en nacht open (en klepraampjes als u thuis bent), en zorg voor minstens 1,5 cm ruimte tussen de deur en de drempel, of voor alternatieven zoals roosters in de binnenmuren of -deuren.

Nooit uit, behalve bij onderhoud of ramp

Zet de mechanische ventilatie nooit uit, behalve wanneer u gevraagd wordt ramen en deuren te sluiten (bij een ramp in de omgeving) of tijdens onderhoud. Trek dan de stekker eruit, of (als er geen stekker is maar rechtstreeks aangesloten op de meterkast) schakel het ventilatiesysteem uit via de schakelaar op de groep in de meterkast die de mechanische ventilatie bedient; zorg dat u weet welke het is, bijvoorbeeld door er een sticker bij te plakken.

Vraag om goede uitleg over het gebruik aan een installateur, en vraag om een gebruikershandleiding. Over gebruik van de schakelaar:

 • Bij 3 standen: zet mechanische ventilatie op 1 bij afwezigheid, op 2 bij aanwezigheid (ook ’s nachts) en op 3 tijdens koken en douchen.
 • Bij 2 standen: ze het ventilatiesysteem op 1 bij aan- en afwezigheid (ook ’s nachts) en op 2 bij koken en douchen.
 • Schakel altijd naar de hoogste stand als u veel mensen in huis heeft, de was binnen droogt of binnen rookt.

Luchten

Bij luchten zet u ramen tegen elkaar open voor extra afvoer en aanvoer van lucht. 's ochtends de slaapkamer luchten is een goed idee, net als de huiskamer als er is gerookt of na een feestje met veel mensen. Als de vervuilde lucht weg is heeft luchten geen effect meer: 10 tot 30 minuten is voldoende.

Luchten is geen vervanging van mechanische afvoer want ventilatie moet continu. Lucht alleen extra als het nodig is en zo kort mogelijk, zeker in kamers waar de verwarming aan staat. Anders ontstaat onnodig verlies van warmte (en extra stookkosten). Zet de verwarming tijdens het luchten even uit.

Bron: www.milieucentraal.nl 

Geraadpleegd op: 13-04-2014

Vorige overzicht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2014 - 2024 Ventilatie-store.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel